Få tilbud

Information

Fakturering

Fakturaer bedes sendt som vedhæftede OIO/UBL filer til mailadressen:h3ct9dht@doc.xena.biz

Er der ikke mulighed for at sende fakturaer som beskrevet overfor, bedes fakturaerne sendt som OIO/UBL via Nemhandel på
CVR nr. 41518227 eller EAN nr. 5790002594830.

Har man ikke har mulighed for, at fremsende på de nævnte måder, kan man også sende som PDF til: bogholderi@lindgaard-nielsen.dk

Betalingsbetingelser

Standardbetalingsbetingelserne for Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS. er løbende måned + 30 dage.

Fakturaer for leverede varer og tjenesteydelser skal være os i hænde senest den 25. i måneden. Modtages fakturaen senere vil den blive registreret som modtaget i måneden efter.

Betaling af rettidigt modtagne fakturaer foretages den sidste dag i måneden. Falder den sidste dag i måneden ikke på en bankdag, sker betalingen den førstkommende bankdag herefter.

Ovenstående betalingsbetingelser er udgangspunktet for betalinger fra Byggefirmaet Lindgaard Nielsen ApS.

I specielle tilfælde kan der aftales kortere eller længere betalingsbetingelser, f.eks. ved aftale om kontantrabat.

Klager

Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106, 1358 København K
info@byggerietsankenaevn.dk
www.byggerietsankenaevn.dk